Centrum Psychologiczno - Logopedyczne

Centrum Psychologiczno-Logopedyczne „Mavicus” s.c. 

istnieje po to, by wspierać dzieci w ich rozwoju, rodziców – w wychowaniu, młodzież i dorosłych – w pokonywaniu problemów i odnajdywaniu siebie.

Powstało  również dlatego, by realizować marzenia dwóch Przyjaciółek, które je założyły i prowadzą przy pomocy wielu wspaniałych osób.


 Przy naszym Centrum

na podstawie wpisu do ewidencji placówek niepublicznych działa

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Logopedyczna Centrum „Mavicus”.

Nr ew. ES VIII 4320-20/p.n./2003

Nadzór merytoryczny nad działalnością Poradni sprawuje Kurator Oświaty w Łodzi.

Opinie wydawane przez Poradnię są honorowane przez władze oświatowe.

 


ZAPRASZAMY NA LOGORYTMIKĘ

Zajęcia muzyczno – ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym usprawniające:

ZAPISY: tel. 722 002 420