Centrum Psychologiczno - Logopedyczne

Diagnoza funkcji fonologicznych.


W Centrum diagnozujemy poziom funkcji fonologicznych:

W oparciu o inne, znormalizowane testy oceniające funkcje fonologiczne [ „Nieznany język”, „Zetotest”, „Usuwanie Fonemów”, „Skala F” itp.]