Centrum Psychologiczno - Logopedyczne

Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego.

W  Centrum prowadzimy diagnozę zaburzeń przetwarzania słuchowego w oparciu o:

Diagnoza poprzedzona jest badaniem słuchu fizjologicznego.

W uzasadnionych przypadkach kierujemy dziecko na konsultację audiologiczną.

Ocena wyższych funkcji słuchowych jest istotnym elementem diagnozy logopedycznej, SLI [Specyficznych zaburzeń rozwoju językowego], trudności w uczeniu się, w tym specyficznych trudności w uczeniu się o typie dysleksji, ADHD.


Przyczyny zaburzeń przetwarzania słuchowego.

Ośrodkowe zaburzenia słuchu obserwuje się u dzieci, u których doszło do zmian na poziomie mikroskopowym i/lub makroskopowym ośrodkowego układu nerwowego, najczęściej w obrębie lewej półkuli mózgu i spoidła wielkiego.

Przyczyn nieprawidłowych połączeń pomiędzy komórkami nerwowymi może być wiele:


Objawy zaburzeń przetwarzania słuchowego.

Dzieci z  zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD) najczęściej mają trudności z:

Dzieci te: