Centrum Psychologiczno - Logopedyczne

Logopedia

Zapraszamy na:

Co warto zabrać na pierwszą wizytę:

Prowadzimy terapię logopedyczną:

i wielu innych.

 

Niemowlęta

 • diagnostyka odruchów oralnych i funkcji pokarmowych
 • konsultacje neurologopedyczne dotyczące:
 • instruktażu prawidłowego karmienia, doboru akcesoriów i produktów odpowiednich dla maluszka
 • porad z zakresu stymulowania rozwoju mowy

 

Dzieci

 • rozwijanie  prawidłowych funkcji oddechowych
 • usprawnianie funkcji oralnych – gryzienia, żucia
 • stymulowanie rozwoju mowy
 • terapia opóźnionego rozwoju mowy o różnej etiologii (uszkodzenia, opóźnione dojrzewanie układu nerwowego, upośledzenie umysłowe, spektrum autyzmu, zespół Aspergera, MPD, zespół Downa,   niedosłuch itd.)
 • diagnoza i terapia wad wymowy
 • diagnoza i terapia niepłynności mowy
 • rozwijanie mowy u dzieci z deficytem uwagi i różnicowania słuchowego
 • ćwiczenia wspomagające leczenie ortodontyczne (współpraca z lekarzem ortodontą).

 

Młodzież

 • diagnoza i terapia wad wymowy
 • diagnoza i terapia niepłynności mowy
 • rozwijanie umiejętności językowych i słownictwa
 • diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego i pamięci
 • giełkotu – szybkiej, niewyraźnej mowy
 • ćwiczenia wspomagające leczenie ortodontyczne (współpraca z lekarzem ortodontą).

 

Dorośli

 • jąkania
 • afazji (utraty mowy na skutek udaru/urazów)
 • dyzartrii
 • ćwiczenia z zakresu emisji głosu i techniki mowy