Centrum Psychologiczno - Logopedyczne

Metoda Dyna – Lingua

Prowadzimy terapię logopedyczną z wykorzystaniem elementów metody Dyna – Lingua.

Psychostymulacyjna metoda „Dyna-Lingua M.S.” jest to metoda stworzona przez logopedę dr Małgorzatę Młynarską i psychologa dra Tomasza Smerekę, proponuje takie formy ćwiczeń i rozmaitych oddziaływań, które stanowią trening obszarów mózgu odpowiedzialnych za mowę. Głównym celem terapii prowadzonej metodą psychostymulacyjną jest spontaniczna aktywność słowna dziecka, która występuje wtedy, gdy mówi ono z własnej potrzeby, bez dodatkowych wzmocnień i instrukcji.

Zmierzając do wywołania lub wzmocnienia spontanicznej aktywności słownej u dzieci, podejmuje się cztery główne typy działań i odpowiednich do nich technik: 1. działania zmniejszające ograniczenia w zakresie spontanicznej aktywności słownej, które spowodowane są napięciami psychicznymi dziecka z zaburzeniami mowy nie mogącego porozumieć się z otoczeniem; redukcji napięcia psychicznego służą relaks, ćwiczenia energetyzujące i ćwiczenia oddechowo-głosowe;

  1. działania wspierające motywację do mówienia poprzez bezpośrednią stymulację słowną (tzw. „zalewanie mową”), zabawy tematyczne i parateatralne czy zabawy słuchowo -ruchowo-głosowe inspirujące do mówienia;
  2. działania ułatwiające mówienie i rozumienie mowy poprzez stosowanie technik ruchowych stanowiących wsparcie dla wypowiedzi i wpływających na słuchową pamięć słowną: rytmogesty, kreacje ruchowe, ruchowe schematy dla artykulacji trudnych głosek; 4. działania rozwijające strukturę języka poprzez techniki pracy nad rozwojem struktur zdaniowych oraz form komunikacji językowej (dialogu, opowiadania).