Centrum Psychologiczno - Logopedyczne

Metoda Werbo-Tonalna

Prowadzimy terapię logopedyczną z wykorzystaniem elementów metody Werbo-Tonalnej opracowanej przez profesora Petara Guberinę w latach 50-tych w Centrum SUVAG (Sytème Universal Verbotonal Auditif Guberina) w Zagrzebiu. Metoda ta łączy ruch ciała i rytm muzyczny w celu rozwijania funkcji słuchowych i komunikacji werbalnej.