Centrum Psychologiczno - Logopedyczne

Szkoła Krakowska

Prowadzimy terapię logopedyczną w oparciu o tzw „Szkołę Krakowską”, której teoretyczne podstawy badawcze opierają się na językoznawczych teoriach Profesor Marii Zarębiny, dotyczących nabywania systemu językowego przez dzieci oraz rozpadu tego systemu u osób dorosłych. Praca diagnostyczna i logopedyczna realizowana jest poprzez metodę symultaniczno-sekwencyjną opracowaną przez prof. Jagodę Cieszyńską. Diagnoza symultaniczno-sekwencyjna opisuje zachowania, których brak w rozwoju dziecka, a nie zachowania zaburzone. Globalne (symultaniczne) ujęcie sfer rozwojowych i sekwencji następujących po sobie etapów rozwoju poszczególnych funkcji psychicznych pozwala dostrzec wzajemne zależności i na tej podstawie budować program terapii, ustalając etapy rozpoczęcia stymulacji dla każdej sfery psychicznej.

Podstawą prowadzonej jest nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną, której towarzyszą specjalnie opracowane ćwiczenia ogólnorozwojowe. Nauka czytania opiera się na: – wynikach badań neuropsychologicznych, dotyczących powiązań intermodalnych, budowanych podczas przetwarzania bodźców słuchowych i wzrokowych – badaniach neuropsychologicznych potwierdzających, iż sylaba a nie fonem jest najmniejszą jednostką percepcyjną – założeniu, że percepcja słuchowa ma zasadnicze znaczenie dla budowania systemu językowego dziecka – wiedzy na temat funkcji symultanicznych (prawopółkulowych) i sekwencyjnych (lewopółkulowych) oraz kształtowania się struktur umożliwiających przesyłanie informacji między półkulami mózgu (spoidło wielkie, istmus) – powtórzeniu sekwencji rozwoju mowy dziecka (od samogłosek, sylab, przez wyrażenia dźwiękonaśladowcze, do wyrazów i zdań) – naśladowaniu 3 etapów nabywania systemu językowego: POWTARZANIA, ROZUMIENIA, NAZYWANIA (samodzielnego czytania) – konstruowaniu dla potrzeb terapii podstawowych schematów składniowych i minimalizacji systemów języka – pobudzaniu „zwierciadlanych neuronów” (mirror neurons, Spiegelneurone) Zajęcia z wykorzystaniem elementów wyżej opisanej metody można już zacząć bardzo wcześnie ok. 1 r.ż, a z dziećmi z zaburzonym słuchem jeszcze wcześniej.