Centrum Psychologiczno - Logopedyczne

Terapia Pedagogiczna

 

 

Dzieci
  • Indywidualne zajęcia ogólnorozwojowe (motoryka duża, mała, koordynacja, funkcje poznawcze) dla maluchów.
  • Terapia dzieci:
  • ze spektrum autyzmu
  • opóźnionym rozwojem psychoruchowym
  • opóźnionym rozwojem mowy
  • z deficytem uwagi i nadpobudliwością psychoruchową

 

Młodzież Diagnoza i terapia trudności szkolnych:

  • dysleksji (trudności w nauce czytania)
  • dysortografii (trudności ze stosowaniem zasad ortografii)
  • dysgrafii (obniżonego poziomu graficznego pisma)
  • dyskalkulii (problemów z nauka matematyki szcz. w początkowym okresie nauki szkolnej l. I – III)

 

Dorośli Diagnoza i terapia trudności w zakresie umiejętności czytania i pisania.