Centrum Psychologiczno - Logopedyczne

Psychologia

DIAGNOZA I TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

Diagnoza psychologiczna:

W diagnostyce intelektu u dzieci i młodzieży  stosujemy min.:

Terapia psychologiczna:

W terapii psychologicznej wykorzystujemy m.in.: