Centrum Psychologiczno - Logopedyczne

mgr Anna Głuchowska

mgr Anna Głuchowska

mgr Anna Głuchowska

Pedagog zdrowia, Pedagog terapeuta, Oligofrenopedagog

Doświadczenie zawodowe:

Wybrane kursy i szkolenia: