Centrum Psychologiczno - Logopedyczne

Terapia dzieci z zaburzeniami funkcji słuchowych.

Dla dzieci  zaburzeniami funkcji słuchowych oferujemy w naszym Centrum  pomoc w postaci:


Neuroflow_logo

 

 

 

 

NEUROFLOW Aktywny Trening Słuchowy ® jest pierwszym w Polsce interaktywny treningiem wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego prowadzonym on-line. Program pozwala na terapię w domu pacjenta pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty/w Centrum. Stopień trudności zadań jest dostosowywany do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, co oznacza, że gdy dziecko odpowiada prawidłowo, system utrudnia mu zadanie, a gdy odpowiada nieprawidłowo – ułatwia.

  1. Trening podzielony jest na dwa etapy, trwające od 12 tyg. do 14 tygodni.
  2. Każdy etap  treningu słuchowego  poprzedzony jest diagnozą, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program terapeutyczny.
  3. Sesje terapeutyczne mają miejsce 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok.  20-25 min.

więcej informacji www.apd-medical.pl


 

 


forbrain

FORBREIN® to system słuchawkowy wyposażony w mikrofon o wysokiej czułości oraz filtra dynamicznego, który reaguje na zmiany natężenia głosu, przez co pacjent słyszy swój głos ze zmienionym kontrastem – wzmacniane są częstotliwości wysokie, a jednocześnie osłabiane częstotliwości niskie. Filtr dynamiczny odgrywa istotną rolę w stymulacji korowej, przedsionkowej.

Jak działa FORBRAIN®?

Pomiędzy informacją słuchową a motoryką oralną zaangażowaną w mowę lub śpiew ma miejsce stała interakcja. Pętla audio-wokalna umożliwia rozróżnianie dźwięków, przetwarzanie, koordynowanie wypowiedzi, rytmizację wypowiedzi poprzez stymulację mózgu własnym głosem przenoszonym drogą kostną.

forbrain5 forbrain6forbrain1

 


TRADYCYJNY TRENING SŁUCHOWY  obejmuje ćwiczenia funkcji słuchowych dostosowane do umiejętności i możliwości psychofizycznych dziecka.

Przykładowe propozycje ćwiczeń: