Centrum Psychologiczno - Logopedyczne

Warsztaty i szkolenia

Zapraszamy na  szkolenia do Centrum „Mavicus”s.c.

Wychodząc naprzeciw potrzebom terapeutów, nauczycieli i rodziców i chcąc się podzielić naszą specjalistyczną wiedzą, Centrum „Mavicus”s.c. przygotowało dla Państwa ofertę szkoleń i warsztatów.


Propozycje szkoleń:

 1. Dziecko mówi i wymawia. Co o rozwoju mowy nauczyciel wiedzieć powinien.[ październik 2016]
 2. Zaburzenia integracji sensorycznej  u dzieci z nieprawidłowym  rozwojem mowy. [listopad 2016]
 3. Zaburzenia funkcji słuchowych  u dzieci.[wrzesień 2016]
 4. Terapia dziecka z zaburzeniami funkcji słuchowych.[grudzień 2016] – dla osób, które ukończyły  szkolenie Zaburzenia funkcji słuchowych  u dzieci.

 

Termin: październik 2016r.

Temat: Dziecko mówi i wymawia. Co o rozwoju mowy nauczyciel wiedzieć powinien.

Prowadzący: MARZENA WALKOWIAK [neurologopeda, terapeuta SI, pedagog – terapeuta]

Odbiorcy: nauczycieli edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, studentów pedagogiki, logopedii, psychologii.

Czas trwania: 10.00-16.00

Koszt : 300 zł

Zagadnienia:

 1. Mowa – wyjaśnienie podstawowych definicji.
 2. Warunki prawidłowego rozwoju mowy.
 3. Co wpływa na zaburzenia rozwoju mowy.
 4. Charakterystyka kolejnych etapów mowy.
 5. Najczęstsze wady artykulacyjne.
 6. Jak stymulować rozwój mowy dziecka.

Korzyści dla uczestników:


 

Termin: listopad 2016

Temat: Zaburzenia integracji sensorycznej  u dzieci z nieprawidłowym  rozwojem mowy.

Prowadzący: MARZENA WALKOWIAK [neurologopeda, terapeuta SI, pedagog – terapeuta]

Odbiorcy: nauczycieli edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, studentów pedagogiki, logopedii, psychologii.

Czas trwania: 10.00-16.00

Koszt: 300 zł

Zagadnienia:

 1. Co to jest integracja sensoryczna? Jakie mamy zmysły i w jaki sposób przetwarzamy bodźce zmysłowe. Jak  i co czuje dziecko z zaburzeniami SI.
 1. Układy sensoryczne – omówienie trzech bazowych kanałów sensorycznych (układ proprioceptywny, przedsionkowy i dotykowy).

Nieprawidłowości przetwarzania sensorycznego:

Korzyści dla uczestników:

Uwagi : Uczestnicy szkolenia proszeni są przyjście w wygodnym stroju   i przyniesienie grubych rękawiczek.


 

Termin:  wrzesień 2016

Temat: Zaburzenia funkcji słuchowych  u dzieci.

Prowadzący: Marzena Walkowiak [neurologopeda, terapeuta SI, pedagog – terapeuta]

Odbiorcy: logopedzi, nauczycieli edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, studentów pedagogiki, logopedii, psychologii.

Czas trwania: 10.00-16.00

Koszt: 300 zł

Zagadnienia:

 1. Podstawy anatomiczno – fizjologiczne słuchu.
 2. Rodzaje zaburzeń słuchu a miejsce uszkodzenia drogi słuchowej.
 3. Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD) – omówienie objawów, testów diagnostycznych, postępowania diagnostycznego?
 4. Związek zaburzeń przetwarzania słuchowego z zaburzeniami rozwoju mowy, zachowania, trudnościami szkolnymi.
 5. Związek między obniżony poziom funkcji słuchowych w zakresie dźwięków mowy  a opanowaniem umiejętności czytania i pisania.

Korzyści dla uczestników:


Termin: grudzień 2016

Temat: Terapia dziecka z zaburzeniami funkcji słuchowych.

dla osób, które ukończyły  szkolenie Zaburzenia funkcji słuchowych  u dzieci.

Prowadzący: Marzena Walkowiak [neurologopeda, terapeuta SI, pedagog – terapeuta]

Odbiorcy: logopedzi, nauczycieli edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, studentów pedagogiki, logopedii, psychologii.

Czas trwania: 9.00 – 13.30

Koszt: 300 zł

Zagadnienia:

 1. Obraz kliniczny dzieci z zaburzeniami funkcji słuchowych.
 2. Planowanie terapii dziecka z obniżonym poziomem funkcji słuchowych.
 3. Prezentacja ćwiczeń dostosowanych do wieku i rodzaju trudności prezentowanych przez dziecko;

Korzyści dla uczestników:


 

Aby wziąć udział w szkoleniu należy:

 1. Wypełnić i wysłać na adres mavicus.szkolenia@gmail.com formularz zgłoszeniowy (u dołu strony)
 2. Dokonać wpłaty  za szkolenie najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem szkolenia.
 3. Przesłać mailem potwierdzenie dokonania wpłaty na adres mavicus.szkolenia@gmail.com.

nr konta: PKO BP   77 1020 3352 0000 1002 0197 2843

w tytule wpisujemy tytuł i datę szkolenia.

Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty:

 1. Wysyłamy do uczestnika szkolenia informację o otrzymaniu wpłaty. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko te osoby, które otrzymały takie potwierdzenie.
 2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy poinformować o tym pisemnie najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem szkolenia. Centrum „Mavicus”s.c dokona wówczas zwrotu wpłaty za szkolenie na konto z którego kwota została przelana.
 3. Brak pisemnej informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu przesłanej w w/w terminie upoważnia Centrum „Mavicus”s.c  do egzekwowania opłaty.
 4. W przypadku nieobecność uczestnika podczas szkoleniaCentrum „Mavicus”s.c nie dokonuje zwrotu wniesionej opłaty.

Centrum „Mavicus”s.c. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia/warsztatu z przyczyn niezależnych od organizatora. Wówczas wniesione opłaty zostają zwrócone uczestnikom.

 

Ważne informacje:

Zgłoszenia: