Centrum Psychologiczno - Logopedyczne

Zajęcia ogólnorozwojowe dla maluchów

Prowadzimy zajęcia wielospecjalistyczne dla małych dzieci, mające na celu stymulowanie rozwoju psychoruchowego.

 

Cele zajęć indywidualnych :

–  stymulowanie rozwoju komunikacji

– wczesna nauka czytania

– usprawnienie sprawności motorycznych, grafomotorycznych i naśldowczych

– rozwijanie umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji

– tworzenie prawidłowych relacji dziecko-rodzic (umiejętne stawianie dziecku granic, odpowiednie reagowanie w sytuacjach wybuchu złości, płaczu itp.)

 

Im wcześniej zostaną zauważone nieprawidłowości rozwojowe, tym szybciej i skuteczniej można je korygować.