Centrum Psychologiczno - Logopedyczne

Zespoły diagnostyczne

Współpracujemy z:

 W ramach wspólnych działań sporządzamy:

Diagnozę nozologiczną – ocena występowania lub niewystępowania u dziecka objawów zaburzeń charakterystycznych dla danej jednostki chorobowej, np:

Diagnozę funkcjonalną – ocenę całościowego funkcjonowania dziecka, czyli na jakim etapie rozwoju w danej sferze znajduje się obecnie dziecko.