brain-2062057_1920

Zajęcia BIOFEEDBACK dla dzieci i dorosłych

Prowadzimy terapię BIOFEEDBACK która pozwala na modyfikacje fal mózgowych pacjentów, W naszej ofercie są również treningi  Biofeedback  HRV , Biofeedback GSR i Biofeedback  RESP

Treningi Biofeedback przeznaczone są dla tych, którzy chcą:

 • polepszyć potencjał umysłowy,
 • poprawić szybkość uczenia się i zapamiętywania,
 • poprawić koncentrację uwagi i jej utrzymywanie,
 • zwiększyć kreatywność i odporność na stres,
 • poprawić pamięć (przydatne przy nauce języków –obcych i nie tylko) z 5% nawet do 30%
 • doskonalić wyniki sportowe, muzyczne lub artystyczne,
 • rozwijać prawidłowe relacje interpersonalne z ludźmi,
 • leczyć zaburzenia nerwicowe i różnego rodzaju stany lękowe,
 • poprawić nastrój i samoocenę,
 • poprawić sen i jego efektywność.

Diagnostyka QEEG

QEEG jest badaniem diagnostycznym, które dostarcza informacje o dysfunkcji mózgu. QEEG to bezpieczna i nieinwazyjna metoda, w której zapisy z sensorów EEG podlegają ilościowej analizie, zaś jej wyniki są porównywane z bazą normatywną zawierającą zapisy osób zdrowych w danej grupie wiekowej. Dzięki  temu  nasi terapeuci uzyskują dostęp do pogłębionej  diagnostyki, która pozwala im na prowadzenie skutecznej  terapii.

Oferujemy diagnozę QEEG oraz terapię BIOFEEDBACK dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych

Dla dzieci i młodzieży

Terapia oparta na treningach Biofeedbacku jest uzupełniającą w przypadku leczeniu zaburzeń związanych z:

 • Deficytem uwagi i koncentracji (ADD)
 • Nadpobudliwością ruchową (ADHD).
 • Dysleksją i dysortografią.
 • Nadmierną agresją.
 • Słabymi lub niespełniającymi ich ambicji ocenami i osiągnięciami (np. w sporcie lub w muzyce).
 • Depresją
 • Nadmiernym lękiem
 • Jąkaniem

Dla dorosłych

Treningi  Biofeedbacku przynoszą rezultaty  w przypadku redukowania dysfunkcji oraz rozwoju umiejętności :

 • Samopoznanie, a dokładniej nauka tego, jak organizm reaguje na różne sytuacje.
 • Nauka samoregulacji różnych stanów fizjologicznych np. tremy, kontroli stresu i panowania nad negatywnymi emocjami.
 • Walka z uzależnieniami.
 • Nauka technik relaksacyjnych.
 • Zaburzenia snu.
 • Problemy ze skupieniem, koncentracją i utrzymaniem uwagi.
 • Zaburzenia przyjmowania pokarmów (anoreksja, bulimia).
 • Zaburzenia emocjonalne (lęk, depresja, agresja, labilność emocjonalna).
 • Przewlekłe bóle głowy (migreny).
 • Praca związana z podejmowaniem ważnych i szybkich decyzji, a także generująca przewlekły stres (businessmani, pracownicy  korporacji, lekarze, piloci, wojskowi, sportowcy).

 

Na czym polega trening biofeedback?

Przebieg biofeedbacku uzależniony jest przede wszystkim od jego typu i tak  np. w przypadku EEG-biofeedback pacjent podłączany jest do specjalnej aparatury badającej  fale mózgowe. Przeprowadza się badanie diagnostyczne i pogłębiony wywiad, po którym terapeuta określa cele terapii i  przybliżony czas jej trwania.

 • Trening krótkoterminowy, który trwa od 10 do 30 spotkań. Przeznaczony jest on dla osób z ogólnym dobrym stanem zdrowia. Można go stosować w celu poprawy swoich wyników w nauce lub w sporcie.
 • Trening średnioterminowy, który trwa od 30 do 60 spotkań. Przeznaczony jest on dla osób, które mają problemy zdrowotne lub emocjonalne. Taka długość trwania biofeedbacku polecana jest w szczególności osobom z ADHD, dysleksją i zaburzeniami emocjonalnymi, w tym m.in. depresją.
 • Trening długoterminowy, który trwa od 60 do 80 spotkań. Przeznaczony jest on dla osób z poważnymi zaburzeniami, w tym m.in. porażeniem mózgowym, autyzmem i padaczką.

Podczas treningu biofeedback pacjent otrzymuje informację zwrotną o swoim stanie fizjologicznym (m.in. na podstawie pomiaru częstotliwości fal mózgowych, napięcia mięśniowego lub temperatury ciała, rytmu serca, wilgotności  skóry) w formie obrazowej.  W przypadku dzieci jest to gra komputerowa, animacja lub bajka DVD, a w przypadku dorosłych – wykresy i filmy relaksacyjne. Niekiedy informacje zwrotne mogą być przekazywane w formie akustycznej np. nieprzyjemnej muzyce przy stresie i przyjemniej – po zrelaksowaniu się.

Pierwsze spotkanie z terapeutą służy zebraniu wywiadu od rodzica/opiekuna lub pacjenta oraz wykonaniu badania QEEG – ilościowego badania EEG. Na spotkaniu przedstawiana jest metodologia prowadzenia terapii i ustalane są wstępne założenia i cele terapii.

Drugie spotkanie poświęcone jest szczegółowemu omówieniu wyników badania QEEG i potwierdzeniu celu terapii, podpisany jest kontrakt terapeutyczny i odbywa się wstępny trening.

Ilość treningów terapeutycznych ustalana jest w zależności od przyjętego celu terapii. Po pierwszych 10-12 treningach, odbywa się wstępne omówienie postępów terapii pacjenta i ewentualna korekcja planu terapii. W celu osiągnięcia założonych celów terapeutycznych  spotkania powinny odbywać się regularnie,  2-3 razy  w tygodniu,  bez przerywania ciągłości sesji (np. z powodu wakacji, długiego wyjazdu).

Po odbyciu założonej serii treningów przeprowadzane jest spotkanie podsumowujące. Omawiane są szczegółowe postępy terapii oraz osiągnięte cele. Terapeuta przekazuje podsumowanie całej terapii oraz ewentualnie wyznacza następne cele do osiągnięcia .                                                                                                                                               Prosimy pamiętać, aby na 1-2 godziny przed treningiem:

 • nie pić kawy, napojów energetycznych,
 • nie jeść obfitych posiłków, ale nie być też głodnym,
 • nie przyjmować leków uspokajających, ale ewentualne odstawienie leków należy zawsze skonsultować z lekarzem,
 • zapewnić możliwość wyłączenia telefonu komórkowego.BIOFEEDBACK W SPORCIE


Jednym z kluczy do  osiągnięcia sukcesów w sporcie okazuje się być mózg i jego reakcja na stres i umiejętność koncentracji w ekstremalnych warunkach. Mózg to nasz kolejny „mięsień”, który wymaga treningu. Bez odpowiedniego nastawienia, umiejętności kontrolowania stresu, koncentracji uwagi, budowania samoświadomości, pewności siebie trudno o sukcesy w sporcie. By pomóc zawodnikom, psychologowie sportu stosują wiele metod, jedną z nich jest biofeedback. Mózg ludzki emituje stale fal mózgowe w różnych zakresach częstotliwości nazywanych: delta, theta, alfa, beta. W zależności od naszego stanu psychofizycznego, niektóre fale występują w nadmiarze, innych  jest  zbyt  mało w  różnych obszarach  mózgu. Korzystne dla mózgu jest ustalenie pewnego stopnia równowagi. Umysł jest wtedy zdolny do twórczej pracy i łatwiej zapamiętuje. Na szczęście mózg zdolny jest się nauczyć nowego wzorca pracy. I tę jego umiejętność wykorzystuje trening biofeedback.

Trening wygląda następująco: do ciała zawodnika podłączone jest urządzenie które może rejestrować, zapisać i analizować różne parametry, np. tętno, napięcie (tzw. tonus) mięśni, temperaturę ciała, rytm serca, częstotliwość fal mózgowych. Dzięki temu można obserwować, jak np. myśli sportowca wpływają na to, co się dzieje w jego organizmie i modyfikować je tak, by osiągnąć pożądany efekt w ciele . Zawodnik na ekranie monitora „widzi” swój stan biofizjologiczny w postaci wideogry, np. wspina się po drzewie i musi tak sterować swoim mózgiem, żeby nie spaść i wchodzić płynnie. Może sterować lotem balonu, jazdą samochodu nie używając do tego joysticka, klawiatury ani myszki. Uczy się ćwiczyć oddech, rozluźniać mięśnie, pracować wyobraźnią. Jeśli zadanie wykona dobrze, jest nagradzany płynnością ruchu na ekranie. Mózg, który lubi pochwały, uczy się optymalnych zachowań.

Trening biofeedback poprawia motorykę ciała, zwiększa koncentrację uwagi, polepsza samopoczucie i wiarę we własne możliwości lecz wymaga powtórzeń –  kilkudziesięciu  spotkań. Zawodnik musi przemyśleć, skojarzyć jak reaguje, gdy pojawia się stres, zmienić to, wzmocnić swoje myśli. Ale wyćwiczone zachowania pomagają mu później podczas zawodów. Uczy się odpowiednio oddychać, kształtować poziom swojego stresu. Wzrasta jego pewność siebie, łatwiej mu później stanąć do sportowej walki i osiągnąć sukces.