zapraszamy na :

 • wizyty diagnostyczne
 • spotkania konsultacyjno – instruktażowe z neurologopedą
 • systematyczną terapię (1- 2 x w tygodniu)
 • konsultacje terapeutyczne (1 – 2 x w miesiącu, np. dla osób spoza Łodzi)

już wkrótce:

 • zajęcia grupowe dla rodziców z dziećmi
 • spotkania warsztatowe dla rodziców
 • grupa wsparcia dla rodziców dzieci z problemami rozwojowymi

Diagnoza logopedyczna:

 • odruchów oralnych i funkcji pokarmowych (niemowlęta)
 • opóźnień w rozwoju mowy
 • wad wymowy
 • niepłynności mowy
 • diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego
 • zaburzeń mowy w przebiegu chorób neurologicznych (udary, urazy mózgowe)

Terapia logopedyczna (zajęcia indywidualne):

NIEMOWLĘTA

 • instruktażu prawidłowego karmienia, doboru akcesoriów i produktów odpowiednich dla maluszka
 • porady z zakresu stymulowania rozwoju mowy

DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM:

 • rozwijanie  prawidłowych funkcji oddechowych
 • usprawnianie funkcji oralnych – gryzienia, żucia
 • stymulowanie rozwoju mowy
 • terapia opóźnionego rozwoju mowy o różnej etiologii (uszkodzenia lub opóźnione dojrzewanie układu nerwowego, upośledzenie umysłowe, spektrum autyzmu, zespół Aspergera, MPD, zespół Downa, niedosłuch itd.)
 • wady wymowy
 • niepłynności mowy
 • mutyzm
 • rozwijanie mowy u dzieci z deficytem uwagi i zaburzeniami różnicowania słuchowego
 • ćwiczenia wspomagające leczenie ortodontyczne (we współpracy z lekarzem ortodontą)

DZIECI W WIEKU SZKOLNYM i MŁODZIEŻ

 • wady wymowy
 • niepłynność mowy
 • mutyzm
 • rozwijanie umiejętności językowych i słownictwa
 • terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego i pamięci
 • terapia giełkotu (szybkiej, niewyraźnej mowy)
 • ćwiczenia wspomagające leczenie ortodontyczne (współpraca z lekarzem ortodontą)

DOROŚLI

 • niepłynność mowy
 • afazja (utrata mowy na skutek udaru/urazów)
 • dyzartria
 • ćwiczenia z zakresu emisji głosu i techniki mowy

W terapii logopedycznej stosujemy m.in.:

Co warto zabrać na pierwszą wizytę u logopedy?

 • książeczkę zdrowia dziecka, posiadaną dokumentację medyczną (wyniki badań słuchu, EEG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, wypisy ze szpitala), dotychczasową dokumentację psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, opinię wychowawczy przedszkola, szkoły itp.
 • to z czego dziecko pije + coś do picia
 • coś, co dziecko chętnie zje z łyżeczki, pogryzie (maluszki)
 • buty na zmianę dla dziecka
 • ulubioną zabawkę, maskotkę dziecka