Logopedia

W naszym Centrum zajmujemy się wszechstronną diagnozą i terapią mowy. Oferujemy wsparcie dla niemowląt, małych dzieci, dzieci w wieku szkolnym, młodzieży oraz dorosłych. Logopedia obejmuje usprawnianie artykulacji, prace nad niepłynnością mowy, stymulację rozwoju mowy oraz pomoc w przypadku różnorodnych zaburzeń mowy o różnej etiologii.

Neurologopedia

Specjalizujemy się również w terapii neurologopedycznej, która skierowana jest do osób z uszkodzeniami lub opóźnionym dojrzewaniem układu nerwowego, takimi jak upośledzenie umysłowe, spektrum autyzmu, zespół Aspergera, MPD, zespół Downa i inne. Nasze spotkania konsultacyjno-instruktażowe z neurologopedą oraz systematyczna terapia pomagają w usprawnianiu komunikacji i funkcji związanych z przyjmowaniem pokarmu.

Fizjoterapia orofacjalna

W ramach fizjoterapii orofacjalnej skupiamy się na prawidłowości funkcji oddechowych oraz odruchach i funkcjach związanych z gryzieniem, żuciem i połykaniem. Prowadzimy instruktaże prawidłowego karmienia i doboru odpowiednich akcesoriów dla maluszków, a także współpracujemy z fizjoterapeutą stosującym terapie manualną CRAFTA, elementy PNF i trójpłaszczyznową terapię stóp.

Zapraszamy na:

• wizyty diagnostyczne
• spotkania konsultacyjno – instruktażowe z neurologopedą, fizjoterapeutą orofacjalnym
• systematyczną terapię (1- 2 x w tygodniu)
• konsultacje terapeutyczne (1 – 2 x w miesiącu, np. dla osób spoza Łodzi)

ZAJMUJEMY SIĘ DIAGNOZĄ I TERAPIĄ:

niemowląt i małych dzieci:

 • czuwamy nad prawidłowością funkcji oddechowych
 • oceniamy odruchy orofacjalne i funkcje związane z przyjmowaniem pokarmu [gryzienie, żucie, połykanie]
 • prowadzimy instruktaże prawidłowego karmienia, doboru akcesoriów i produktów odpowiednich dla maluszka
 • stymulujemy rozwój mowy
 • prowadzimy terapię opóźnionego rozwoju mowy o różnej etiologii (uszkodzenia lub opóźnione dojrzewanie układu nerwowego, upośledzenie umysłowe, spektrum autyzmu, zespół Aspergera, MPD, zespół Downa, niedosłuch itd.)
 • pracujemy nad usprawnianiem artykulacji
 • pomagamy w przypadku niepłynności mowy
 • pracujemy nad rozwojem mowy i komunikacji dzieci z deficytem uwagi i zaburzeniami przetwarzania słuchowego

dzieci w wieku szkolnym i młodzieży:

 • usprawniamy artykulację
 • pracujemy nad wzbogacaniem słownika i umiejętności językowych tj. budowaniem zdań, czy dłuższych wypowiedzi,
 • wspieramy dzieci z trudnościami w zakresie zapamiętywania treści lekcji, rozumienia słyszanego/przeczytanego samodzielnie tekstu, przetwarzania dźwięków,
 • pomagamy w przypadku niepłynności mowy i giełkotu (szybkiej, niewyraźnej mowy)

dorosłych:

 • z niepłynnością mowy
 • afazją (utrata mowy na skutek udaru/urazów)
 • dyzartrią
 • prowadzimy ćwiczenia z zakresu emisji głosu i techniki mowy

W Centrum [neuro]logopedzi mają możliwość współpracy z fizjoterapeutą stosującym metodę terapii manualnej CRAFTA, elementy PNF oraz trójpłaszczyznowej terapii stóp. 

Jak przygotować się na pierwszą wizytę u logopedy?

Warto zabrać:

 • książeczkę zdrowia dziecka,
 • posiadaną dokumentację medyczną (wyniki badań słuchu, EEG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, wypisy ze szpitala),
 • dotychczasową dokumentację psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, opinię wychowawczy przedszkola, szkoły itp.
 • to z czego dziecko pije + coś do picia, coś, co dziecko chętnie zje z łyżeczki, pogryzie (maluszki)
 • buty na zmianę dla dziecka
 • ulubioną zabawkę, maskotkę dziecka

Pomocne będzie wydrukowanie i przyniesienie wypełnionych kwestionariuszy:

 • wywiad
 • zgoda RODO

Prosimy również o zapoznanie się z Regulaminem Centrum „Mavicus” s.c.

Image

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA:

Czy mogę zapisać moje dziecko na diagnozę bez skierowania od lekarza?

Tak, możesz zapisać swoje dziecko na diagnozę bez skierowania od lekarza. Prosimy tylko o kontakt telefoniczny lub mailowy, aby umówić odpowiedni termin.

Ile sesji będzie potrzebne dla mojego dziecka?
Czy fizjoterapia orofacjalna jest odpowiednia dla niemowląt? Jakie są jej korzyści?
Jak wyglądają spotkania konsultacyjno-instruktażowe z neurologopedą? Czy potrzebuję się do nich specjalnie przygotować?
Czy terapia jest dostosowana do dzieci z konkretnymi schorzeniami, takimi jak zespół Downa czy autyzm?
Co to jest terapia manualna CRAFTA i w jaki sposób jest stosowana w terapii orofacjalnej?

Centrum Psychologiczno-Logopedyczne "Mavicus" s.c.

 
 

 

 

ul. Łagiewnicka 54/46 91-463 Łódź
tel.: 722 002 420

 
 

 

 

© Copyright 2023 Mavicus Centrum Psychologiczno-Logopedyczne s.c.
Wszelkie prawa zastrzeżone