W ramach terapii psychologicznej oferujemy wsparcie dzieciom zmagającym się z trudnościami w wyrażaniu emocji, problemami z nauką, nadpobudliwością czy poważniejszymi trudnościami rozwojowymi. 

Nastolatkowie i młodzież także mogą liczyć na naszą pomoc. Rozumiemy, jak ważne są relacje społeczne w tym okresie życia, dlatego oferujemy wsparcie w przypadku lęków, smutku, problemów z wyrażaniem emocji czy zdiagnozowanych zaburzeń takich jak OCD czy depresja. 
Wspieramy również rodziców, którzy potrzebują podpowiedzi w celu zrozumienia rozwoju swoich dzieci. Oferujemy pomoc dla tych, którzy są zaniepokojeni postępami swojego dziecka, czy to w przedszkolu, czy w szkole, jak również dla tych, którzy są zmęczeni trudnościami w wychowaniu, takimi jak wybuchy złości czy lęki dziecięce.

POMAGAMY I WSPIERAMY

DZIECI

 • mające kłopoty w radzeniu sobie z wyrażaniem emocji i kontrolowaniem zachowań
 • przejawiające bardzo silne obawy i lęki np. przed rozstaniem z rodzicem, przebywaniem w nowych miejscach
 • słabo radzące sobie ze złością
 • mające trudności z adaptacją w przedszkolu i szkole
 • przejawiające problemy z nauką
 • wymagające pomocy ze względu na nadpobudliwość – dużą ruchliwość, impulsywność, kłopoty ze skupianiem się
 • znajdujące się w trudnych sytuacjach np. rozstanie rodziców, utrata bliskiej osoby, przewlekła choroba
 • borykające się z poważniejszymi trudnościami rozwojowymi np. kłopotami ze snem, moczeniem nocnym, problemami z załatwianiem potrzeb fizjologicznych, tikami, mutyzmem wybiórczym

NASTOLATKI I NASTOLATKÓW

 • przejawiających smutek, mniejszą aktywność, dokonujących samookaleczeń
 • odczuwających silny lęk przed relacjami społecznymi
 • odmawiających chodzenia do szkoły
 • nadmiernie korzystających z telefonu i internetu
 • mających problemy w wyrażaniu swoich emocji i potrzeb, komunikowaniu się z innymi
 • doświadczających trudnych emocji związanych np. z rozwodem rodziców, utratą przyjaciół, problemami w nauce
 • wymagających wsparcia ze względu na zdiagnozowane zaburzenia np. OCD, depresja

RODZICÓW

 • zaniepokojonych tym, czy dziecko prawidłowo się rozwija, jest gotowe do podjęcia nauki w przedszkolu lub szkolnej
 • zmęczonych dziecięcymi wybuchami złości, buntu, kłopotami w wykonywaniu poleceń
 • bezradnych wobec dziecięcych lęków
 • zaniepokojonych utrzymywaniem się u dziecka trudności w nauce
 • potrzebujących wsparcia dla siebie i dziecka w sytuacji rozwodu (pomoc w mediacji, przygotowaniu porozumienia rodzicielskiego) tu bym chciała dać rozwinięcie i umieścić to co na poprzedniej stronie – wsparcie w syt rozwodu

OFERUJEMY:

 • konsultacje i porady
 • badania diagnostyczne
 • systematyczną terapię dzieci, młodzieży i dorosłych
 • terapię rodzinną, terapia par
 • wsparcie rodziny w sytuacji rozwodu, mediacje

DIAGNOZA:

 • trudności i niepowodzeń szkolnych (w zakresie umiejętności czytania, pisania, liczenia)
 • dysleksji rozwojowej
 • nadpobudliwości psychoruchowej
 • zaburzeń opozycyjno-buntowniczych i zaburzeń zachowania
 • całościowych zaburzeń rozwojowych (autyzmu wczesnodziecięcego, zespołu Aspergera)
 • zaburzeń lękowych u dzieci, młodzieży i dorosłych
 • depresji
iphone white

PIERWSZA WIZYTA U PSYCHOLOGA:

 • w przypadku młodszych dzieci (do 10 r.ż.) na pierwszą wizytę zapraszamy samych rodziców, w przypadku starszych – nastolatka i rodziców
 • należy zabrać ze sobą posiadaną dokumentację medyczną dziecka (książeczka zdrowia, wyniki badań np. słuchu, EEG), dotychczasową dokumentację psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, opinię wychowawczy przedszkola, szkoły itp.
 • na pierwszą wizytę z małym dzieckiem ulubioną maskotkę, zabawkę dziecka
Image

CZĘSTE PYTANIA

Czy moje dziecko może skorzystać z terapii psychologicznej, jeśli ma trudności z kontrolowaniem złości?

Tak, terapia psychologiczna może być bardzo skuteczna w pracy z dziećmi, które mają trudności z kontrolowaniem złości. Przez indywidualne sesje, dziecko ma okazję zrozumieć, co wywołuje u niego złość, a następnie uczyć się technik relaksacyjnych i sposobów na wyrażanie emocji w zdrowszy sposób, na przykład przez sztukę czy gry terapeutyczne.

Czy oferują Państwo pomoc dla nastolatków, którzy nadmiernie korzystają z telefonu i internetu?
Jak mogą Państwo pomóc mojemu dziecku, które odczuwa silny lęk przed nowymi miejscami?
Czy mogę skorzystać z poradnictwa w sytuacji rozwodu i wsparcia dla mojego dziecka?
Czy terapia jest dostępna dla dzieci z poważniejszymi trudnościami rozwojowymi, takimi jak mutyzm wybiórczy?
Czy mogą Państwo pomóc nastolatkowi, który przejawia objawy depresji?
Jestem zaniepokojony rozwojem mojego dziecka. Czy mogę umówić się na konsultację?
Czy oferują Państwo wsparcie dla rodziców zmęczonych dziecięcymi wybuchami złości i buntu?
Jak mogą Państwo pomóc mojemu dziecku, które ma problemy z załatwianiem potrzeb fizjologicznych i moczeniem nocnym?

Centrum Psychologiczno-Logopedyczne "Mavicus" s.c.

 
 

 

 

ul. Łagiewnicka 54/46 91-463 Łódź
tel.: 722 002 420

 
 

 

 

© Copyright 2023 Mavicus Centrum Psychologiczno-Logopedyczne s.c.
Wszelkie prawa zastrzeżone