Czy Twoje dziecko przejawia niechęć do rysowania, ma kłopoty z pisaniem, czytaniem, czy liczeniem? A może jesteś rodzicem nastolatka, który przejawia specyficzne trudności w nauce? Jesteśmy tu, aby zrozumieć i odpowiedzieć na potrzeby Twojego dziecka na każdym etapie rozwoju.
Oferujemy wszechstronną pomoc i indywidualne podejście, które może odmienić sposób, w jaki Twoje dziecko podchodzi do nauki. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą poniżej, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje o tym, jak możemy Ci pomóc. Czekamy na Waszą pierwszą wizytę!

POMAGAMY I WSPIERAMY

DZIECI

 • ujawniające niechęć do rysowania
 • nie mogące się zdecydować, którą ręką łatwiej się rysuje, trzyma łyżeczkę itp.
 • mające kłopoty w nauce pisania, czytania, liczenia
 • przejawiające objawy dysleksji rozwojowej, dysortografii, dysgrafii lub dyskalkulii
 • wymagające wsparcia w zakresie sprawności ruchowej, sprawności grafomotorycznej
 • mające problemy ze skupianiem się na wykonywanych zadaniach, zapamiętywaniem i przypominaniem wiadomości
 • pracujące w bardzo wolnym tempie

NASTOLATKI I NASTOLATKÓW

 • mających problemy w nauce
 • u których zdiagnozowano specyficzne trudności w uczeniu
 • przejawiających trudności w organizowaniu sobie pracy, skupianiu się na nauce, zapamiętywaniu dużej ilości informacji
 • słabo zmotywowanych do nauki
 • chcących poznać sposoby na efektywniejsze uczenie się

RODZICÓW

 • martwiących o to, czy dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w szkole
 • zaniepokojonych tym, że dziecko mimo wkładanego wysiłku i czasu ma kłopoty w nauce
 • spędzających z dziećmi dużo czasu na wspólnym odrabianiu lekcji
 • stale pomagających dziecku w codziennych czynnościach
 • chcących poznać sposoby wspierania dziecka w nauce

PIERWSZA WIZYTA U PEDAGOGA:

 • na pierwszą wizytę zapraszamy rodzica/rodziców z dzieckiem
 • należy zabrać ze sobą posiadaną dokumentację medyczną dziecka (książeczka zdrowia, wyniki badań np. słuchu, EEG), dotychczasową dokumentację psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, opinię wychowawczy przedszkola, szkoły itp.
 • wypełniony wywiad
 • w przypadku przedszkolaka dwa-trzy rysunki dziecka lub jego książkę z przedszkola
 • w przypadku ucznia – zeszyt od polskiego, matematyki z obecnej klasy i z poprzednich lat nauki
Image

GOTOWOŚĆ SZKOLNA

Czy moje dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w szkole?

Trudności w Nauce

Jak mogę rozpoznać, czy moje dziecko jest gotowe na rozpoczęcie edukacji szkolnej?
Co mogę zrobić, aby pomóc dziecku w przygotowaniu się do pierwszej klasy?

TRUDNOŚCI W NAUCE

Dlaczego moje dziecko ma problem z czytaniem i pisaniem?

Trudności w czytaniu i pisaniu mogą mieć różne przyczyny, takie jak dysleksja, problemy ze słuchem czy trudności w koordynacji wzrokowo-ruchowej. Warto byłoby przeprowadzić szczegółową diagnozę z pomocą specjalisty, aby zrozumieć indywidualne potrzeby Twojego dziecka i znaleźć odpowiednią metodę wsparcia.

Jak mogę wspierać dziecko w nauce liczenia w domu?
Co może oznaczać, że moje dziecko pracuje w wolnym tempie i ma trudności w zapamiętywaniu informacji?

TERAPIA RĘKI

Co to jest terapia ręki i dlaczego może być potrzebna mojemu dziecku?

Terapia ręki to zespół ćwiczeń i działań terapeutycznych mających na celu rozwijanie i poprawianie koordynacji ręcznej oraz sprawności manualnej dziecka. Może być potrzebna Twojemu dziecku, jeżeli zauważasz trudności w precyzyjnych ruchach ręki, takich jak chwytanie czy rysowanie, co może wynikać z różnych zaburzeń neurologicznych, ortopedycznych lub rozwojowych.

Jak mogę pomóc dziecku w rozwijaniu sprawności ruchowej w domu?
Czy terapia ręki pomoże mojemu dziecku w nauce pisania i rysowania?

DYSLEKSJA ROZWOJOWA, DYSORTOGRAFIA, DYSGRAFIA, DYSKALKULIA

Czym są i jak rozpoznać dysleksję rozwojową, dysortografię, dysgrafię, i dyskalkulię u mojego dziecka?

Dysleksja rozwojowa to zaburzenie, które objawia się trudnościami w czytaniu, a czasem także w pisaniu, mimo prawidłowej inteligencji i nauczania. Dysortografia to problem z poprawną pisownią, a dysgrafia związana jest z trudnościami w kaligrafii i formowaniu liter. Dyskalkulia natomiast dotyczy problemów z rozumieniem i wykonywaniem operacji matematycznych. Rozpoznanie tych zaburzeń wymaga profesjonalnej diagnozy przez specjalistę, który przeprowadzi serię testów i obserwacji.

Jakie są najlepsze metody terapii dla dzieci z dysleksją lub innymi specyficznymi trudnościami w nauce?
Czy dyskalkulia oznacza, że moje dziecko zawsze będzie miało problemy z matematyką? Jak mogę mu pomóc?

Centrum Psychologiczno-Logopedyczne "Mavicus" s.c.

 
 

 

 

ul. Łagiewnicka 54/46 91-463 Łódź
tel.: 722 002 420

 
 

 

 

© Copyright 2023 Mavicus Centrum Psychologiczno-Logopedyczne s.c.
Wszelkie prawa zastrzeżone