Rejestracja wizyt czynna od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 19.00 pod numerem telefonu 722 00 24 20
dav

Diagnoza psychologiczna

 • poziomu rozwoju psychoruchowego małego dziecka
 • sprawności umysłowej dzieci i dorosłych
 • dojrzałości szkolnej
 • dysleksji rozwojowej
 • nadpobudliwości psychoruchowej
 • zaburzeń lękowych u dzieci 
 • zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych
 • depresji
 • całościowych zaburzeń rozwojowych (autyzmu wczesnodziecięcego, zespołu Aspergera)

W diagnostyce intelektu u dzieci i młodzieży stosujemy min.:

 • Skalę Inteligencji Wechslera dla Dzieci – przeznaczoną dla dzieci od 6 do 16 roku życia, pozwalająca na poznanie ogólnego poziomu funkcjonowania intelektualnego oraz  ocenę ryzyka mikrouszkodzeń OUN.
 • Międzynarodową Wykonaniową Skalę Leitera – stosowaną do diagnozy intelektu dzieci w wieku od 3 do 14 lat, szczególnie przydatną przy badaniu dzieci, z którymi kontakt werbalny jest utrudniony lub niemożliwy (dzieci słabo słyszące lub niesłyszące, dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, dzieci lękowe); w odróżnieniu od innych testów inteligencji skala ta nie wymaga od dziecka ani używania, ani rozumienia mowy.
 • Profil Psychoedukacyjny PEP-R – przeznaczony dla dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami w rozwoju i komunikacji, w wieku od sześciu miesięcy do 7 lat; pozwala na ocenę rozwoju dziecka w 7 sferach (naśladowanie, percepcja, motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa, komunikacja, mowa czynna) oraz umożliwia konstruowanie indywidualnych planów terapeutycznych.

Terapia psychologiczna:

 • trudności emocjonalnych u dzieci (moczenie dzienne i nocne, tiki, niepłynność mowy, mutyzm)
 • zaburzeń lękowych u dzieci, młodzieży i dorosłych
 • zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych
 • zaburzeń depresyjnych u dzieci i dorosłych
 • nadpobudliwości psychoruchowej
 • terapia rodzin
 • wspieranie dziecka w sytuacji rozwodu

W terapii psychologicznej wykorzystujemy m.in.:

 • techniki behawioralne
 • techniki poznawcze
 • techniki systemowej terapii rodziny (min. pracę z genogramem rodziny)
 • techniki zabawowe
 • bajkoterapię
 • techniki wizualizacji
 • relaksację
 • pracę z rysunkiem

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Umów się na wizytę!

tel.: +48 722 00 24 20

Rejestracja telefoniczna czynna jest w godzinach 15.00 – 19.00

Krótko o nas

Centrum Psychologiczno-Logopedyczne „Mavicus” s.c.  powstał po to, by wspierać dzieci w ich rozwoju, rodziców w wychowaniu, a młodzież i dorosłych w pokonywaniu problemów i odnajdywaniu siebie. Prowadzimy również różne terapie dla osób z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, wadami wymowy oraz pomagamy dzieciom, które potrzebują pomocy oraz wsparcia po rozwodzie rodziców.

Mavicus-logo-w

Kontakt

 • Centrum Psychologiczno – Logopedyczne „Mavicus” s.c.
 • Adres
  ul. Łagiewnicka 54/56
  91-463 Łódź
  (budynek B, I piętro)
 • Telefon
  +48 722 00 24 20
 • Godziny rejestracji
  15:00 - 19:00

Projekt i wykonanie