8

Jeżeli niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka, chcesz by czuło się bezpiecznie, było pewniejsze siebie i radośniejsze.

Jeżeli szukasz odpowedzi na pytanie, czy Twoje dziecko prawidłowo się rozwija, chcesz odnaleźć przyczyny jego niepowodzeń przedszkonych lub szkolnych.

Jeżeli czujesz się przygnębiony, zmęczony, bezradny wobec codziennych problemów, chciałbyś być bardziej zadowolony z siebie.

Jeżeli potrzebujesz pomocy dla siebie, swego dziecka lub całej rodziny.

W Centrum odnajdziesz ciepłą atmosferę, uzyskasz wsparcie i odpowiedzi na nurtujące pytania.

W oparciu o posiadany wpis do rejestru niepublicznych placówek oświatowych Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi (Numer ewidencji DDS-Ed-IV.4430.11.2016 w rejestrze) wydajemy opinie w sprawie:

  • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia.
  • specyficznych trudności w uczeniu się.
  • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego.
  • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej.
  • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego.
  • objęcia dziecka pomocą psychologiczo-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce.
  • inne, związanej z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży. (np. przedstawienia wyników diagnozy przeprowadzonej w poradni)

opinia po przeprowadzonym badaniu wydawana jest w terminie nie duższym niż dwa tygodnie, w wyjątkowych sytuacjach (złożony problem, konieczność dodatkowej specjalistycznej diagnostyki) termin ten może ulec wydłużeniu

16

Mavicus to:

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Nasi specjaliści doświadczeni psychologowie, logopedzi, neurologopedzi i pedagodzy, stale podnoszący swoje kompetencje. Do badań wykorzystujemy wystandaryzowane i rekomendowane przez PTP oraz PTPiP narzędzia diagnostyczne. Nadzór pedagogiczny nad Poradnią sprawuje Łódzki Kurator Oświaty

WSZECHSTRONNA POMOC

Specjalizujemy się w diagnozowaniu zaburzeń neurorozwojwych (m.in. ADHD, zaburzeń uwagi, dysleksji, dysgrafii, dysortgrafii, dyskalkulii, zaburzeń przetwarzania słuchowego, opóźnień rozwoju mowy) oraz całościowych zaburzeń rozwojowych. Przeprowadzamy badania sprawności intelektualnej, gotowości szkolnej. Zajmujemy się terapią dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce, dzieci z opóźnionym lub zaburzonym rozwojem mowy. Prowadzimy zajęcia terapeutyczne dla dzieci mających trudności w kontrolowaniu zachowań, dzieci borykających się z lękami. jako jedni z nielicznych w Łodzi oferujemy diagnozę i terapię zaburzeń przetwarzania słuchowego

SPECJALIŚCI

Nasz zespół to przede wszystkim wspaniali ludzie – ciepli, empatyczni i pracujący z prawdziwą pasją. Do każdej osoby podchodzimy indywidualnie – tak, by czuła się zaopiekowana

PRACA ZESPOŁOWA

Nasi specjaliści pracują zespołowo, mają możliwość wzajemnego przekazywania sobie informacji o wspólnie prowadzonym podopiecznym, konsultowania wątpliwości i napotykanych trudności diagnostycznych

WSPÓŁPRACA Z INNYMI PLACÓWKAMI

Od wielu lat współpracujemy z innymi specjalistami - lekarzami, rehabilitantami, nauczycielami, prawnikami, by zapewnić naszym podopiecznym wszechstronną i kompleksową pomoc

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA OPINII

Wydane przez nas opinie są respektowane przez publiczne i niepubliczne szkoły działające w ramach systemu oświaty (tak jak opinie publicznych Poradni Psychologiczno Logopedycznych)

Usługi świadczone w naszej poradni są odpłatne – szczegółowych informacji o koszcie oraz terminach wizyt diagnostycznych lub terapeutycznych udzielają pracownicy rejestracji pod numerem telefonu 722002420

Współpracujemy z firmami wspierającymi rozwój i zdrowie