12

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci

Prowadzimy zajęcia wielospecjalistyczne dla małych dzieci, mające na celu stymulowanie rozwoju psychoruchowego. Ich celem jest: 

 • stymulowanie rozwoju komunikacji
 • wczesna nauka czytania
 • usprawnienie sprawności motorycznych, grafomotorycznych i naśladowczych
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji
 • tworzenie prawidłowych relacji dziecko-rodzic (umiejętne stawianie dziecku granic, odpowiednie reagowanie w sytuacjach wybuchu złości, płaczu itp.)

Terapia integracji sensorycznej

W Centrum Mavicus prowadzimy zajęcia z integracji sensorycznej dla dzieci, podczas których oferujemy diagnozę zaburzeń integracji sensorycznej (3 spotkania), spotkania konsultacyjno – instruktażowe, systematyczną terapię (1- 2 x w tygodniu).

Oferujemy zajęcia z integracji sensorycznej dla osób w każdym wieku

Dla dzieci i niemowląt

 • Ocena procesów integracji sensorycznej
 • Odwrażliwianie sfery oralnej
 • Porady z zakresu doboru aktywności i zabawek odpowiednich dla poziomu pobudzenia poszczególnych układów sensorycznych dziecka.
 • Indywidualna terapia zaburzeń integracji sensorycznej na Sali.
 • Zajęcia neurologopedyczne z elementami SI dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy o różnej etiologii.

Dla młodzieży i dorosłych

 • Ocena procesów integracji sensorycznej
 • Opracowanie diety sensorycznej (link rozwinięcie)
 • Rozwijanie umiejętności planowania motorycznego