ZAPRASZAMY NA TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

W Centrum Mavicus trwa rekrutacja do grup Treningu Umiejętności Społecznych na rok szkolny 2023/24.

Obecnie prowadzimy nabór do trzech grup dla dzieci i młodzieży w wieku 7-8, 13-14 i 15-16 lat, na cykl 10 spotkań.

Zapewniamy stały kontakt z psychologiem-trenerem prowadzącym zajęcia – konsultacje przed i w trakcie trwania kursu.

Czas trwania jednych zajęć: 60 minut

Image

Do kogo kierujemy zajęcia TUS?

Trening Umiejętności Społecznych jest adresowany do dzieci/młodzieży, które mają problemy w funkcjonowaniu
społecznym. Zagadnienia, nad którymi pracujemy na zajęciach to m.in.:
• umiejętne rozpoznawanie i nazywanie emocji
• adekwatne wyrażanie złości
• nieśmiałość, wycofanie społeczne, lęk
• trudności z pracą w grupie
• obniżona samoocena, dotkliwe przeżywanie niepowodzeń
• zdrowe sposoby odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego
• inicjowanie i podtrzymywanie relacji
• zasady skutecznej komunikacji z rodzicami i rówieśnikami, rozwiązywanie konfliktów
Jest to również polecana forma zajęć dla dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu i ADHD.

Centrum Psychologiczno-Logopedyczne "Mavicus" s.c.

 
 

 

 

ul. Łagiewnicka 54/46 91-463 Łódź
tel.: 722 002 420

 
 

 

 

© Copyright 2023 Mavicus Centrum Psychologiczno-Logopedyczne s.c.
Wszelkie prawa zastrzeżone