Dla Pacjenta:

 1. Regulamin Centrum [POBIERZ]
 2. Informacja o zakresie i przetwarzania danych osobowych. [POBIERZ]
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – do pobrania [zabierz na pierwszą wizytę]
 4. Karta pacjenta – do pobrania [zabierz na pierwszą wizytę]
 5. Wstępny wywiad – do pobrania [zabierz na pierwsza wizytę]
 6. Wniosek o wydanie opinii - do pobrania [POBIERZ]
 7. Upoważnienie do odebrania dokumentacji/opinii pacjenta przez osoby trzecie – do pobrania [POBIERZ]

Przy Centrum Psychologiczno – Logopedycznym „Mavicus”s.c. działa NIEPUBLICZNA SPECJALISTYCZNAPORADNIA PSYCHOLOGICZNO- LOGOPEDYCZNA posiadająca wpis do rejestru Łódzkiego Kuratora Oświaty i Wydziału Edukacji. Numer ewidencji DDS-Ed-IV. 4430.11. 2016 

Posiada ona uprawnienia do wydawania opinii honorowanych w placówkach oświatowych – przedszkolach i szkołach. Możemy wydawać opinie o:

 • Dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia
 • Objęciu dziecka/ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną
 • Specyficznych trudności w uczeniu się (np. dysleksja, dysortografia, dyskalkulia)
 • Zwolnieniu z nauki drugiego języka obcego
 • Wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej
 • Odroczenie obowiązku szkolnego
 • W zakresie innych sprawy związanych z kształceniem i wychowaniem

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA:

W jakich dniach i godzinach pracuje Centrum „Mavicus”?

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00 – 19.00

W jaki sposób można zapisać się na wizytę? Jakie dane/dokumenty są potrzebne?
Czy otrzymam przypomnienie o zaplanowanej wizycie?
Potwierdziłam wizytę dzień wcześniej, ale na nią nie dotarłam/em?
Jak zmienić termin wizyty?
Jak odwołać wizytę?
Czy w celu zapisania się na wizytę należy mieć skierowanie od lekarza?
Czy Centrum świadczy usługi w ramach NFZ?
Jakie formy płatności akceptowane są w Centrum?
Czy pacjent ma możliwość otrzymania faktury?
Co się dzieje w przypadku spóźnienia pacjenta?
Czy w okolicy Centrum znajduje się parking?
Czy inna osoba może odebrać dokumentację medyczną w imieniu Pacjenta lub uzyskać informację o jego stanie zdrowia?
Czy ktoś, kto nie jest prawnym opiekunem dziecka (np. babcia, siostra) może przyjść z nim na wizytę?
Jak można dojechać do Centrum „Mavicus”?

Centrum Psychologiczno-Logopedyczne "Mavicus" s.c.

 
 

 

 

ul. Łagiewnicka 54/46 91-463 Łódź
tel.: 722 002 420

 
 

 

 

© Copyright 2023 Mavicus Centrum Psychologiczno-Logopedyczne s.c.
Wszelkie prawa zastrzeżone