Image

SAS Neuroakustyczny Trening Mózgu

Matoda SAS (Sensory Activation Solution), czyli Neuroakustyczny Trening Mózgu to innowacyjna i najnowoczesniejsza technologicznie metoda mająca na celu podwyższenie kompetencji kognitywnych, emocjonalnych, pobudzająca kreatywność, dobre samopoczucie, redukująca stres i wpomagająca rozwój osobisty.

Trening SAS oddzaiływuje na przetważanie sensoryczne w mózgu przez zastosowanie akustycznie zmodyfikowanej muzyki i mowy, wpływa na ulepszenie synchronizacji i komunikacji międzypółkulowej

Słuchając Treningu codziennie, przez 4 tygodnie, mózg jest w stanie wyćwiczyć nowe, ulepszone i trwałe nawyki związane z przetwarzaniem informacji i bodźców sensorycznych.


Image

Czym są Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego?

To zaburzenia pracy zmysłu słuchu wynikające z nieprawidłowości funkcjonowania na poziomie Centralnego Układu Nerwowego przy prawidłowej budowie i pracy uszu.

Czy moje dziecko ma problemy z Centralnym Zaburzeniem Pzetwarzania Słuchowego?

Najbradziej oczywiste i widoczne nieprawidłowości związane z APD pojawiają się gdy dziecko osiąga wiek szkolny i zaczyna miec trudności w zakresie: czytania, pisania, rozróżniania podobnych głosek i wyrazów, poprawnej ortografii, koncentracji i utrzymania uwagi, skupienia się na głosie nauczyciela, zrozumienia złozonych poleceń, przyswajania treści dłuższej wypowiedzi lub opowiadania, konstruowania płynnych wypowiedzi.

Centrum Psychologiczno-Logopedyczne "Mavicus" s.c.

 
 

 

 

ul. Łagiewnicka 54/46 91-463 Łódź
tel.: 722 002 420

 
 

 

 

© Copyright 2023 Mavicus Centrum Psychologiczno-Logopedyczne s.c.
Wszelkie prawa zastrzeżone