LOGOPEDIA

W naszym Centrum zajmujemy się wszechstronną diagnozą i terapią mowy. Oferujemy wsparcie dla niemowląt, małych dzieci, dzieci w wieku szkolnym, młodzieży oraz dorosłych. Logopedia obejmuje usprawnianie artykulacji, prace nad niepłynnością mowy, stymulację rozwoju mowy oraz pomoc w przypadku różnorodnych zaburzeń mowy o różnej etiologii.

NEUROLOGOPEDIA

Specjalizujemy się również w terapii neurologopedycznej, która skierowana jest do osób z uszkodzeniami lub opóźnionym dojrzewaniem układu nerwowego, takimi jak upośledzenie umysłowe, spektrum autyzmu, zespół Aspergera, MPD, zespół Downa i inne. Nasze spotkania konsultacyjno-instruktażowe z neurologopedą oraz systematyczna terapia pomagają w usprawnianiu komunikacji i funkcji związanych z przyjmowaniem pokarmu.

ZAPRASZAMY NA

• wizyty diagnostyczne

• spotkania konsultacyjno – instruktażowe z neurologopedą

• systematyczną terapię (1- 2 x w tygodniu)

• konsultacje terapeutyczne (1 – 2 x w miesiącu, np. dla osób spoza Łodzi)

ZAJMUJEMY SIĘ DIAGNOZĄ I TERAPIĄ

W Centrum [neuro]logopedzi mają możliwość współpracy z fizjoterapeutą stosującym metodę terapii manualnej CRAFTA, elementy PNF oraz trójpłaszczyznowej terapii stóp. 

Jak przygotować się na pierwszą wizytę u logopedy?

Warto zabrać:

  • książeczkę zdrowia dziecka,

  • posiadaną dokumentację medyczną (wyniki badań słuchu, EEG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, wypisy ze szpitala),

  • dotychczasową dokumentację psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, opinię wychowawczy przedszkola, szkoły itp.

  • to z czego dziecko pije + coś do picia, coś, co dziecko chętnie zje z łyżeczki, pogryzie (maluszki)

  • buty na zmianę dla dziecka

  • ulubioną zabawkę, maskotkę dziecka

Pomocne będzie wydrukowanie i przyniesienie wypełnionych kwestionariuszy:

Prosimy również o zapoznanie się z Regulaminem Centrum „Mavicus” s.c.

Image
LOGOPEDIA120,00

Wizyta diagnostyczna/terapia 45 minut

NEUROLOGOPEDIA140,00

Wizyta diagnostyczna/terapia 45 minut

NEUROLOGOPEDIA200,00

dr. Marzena Walkowiak

Konsultacja 60 minut

Centrum Psychologiczno-Logopedyczne "Mavicus" s.c.

 
 

 

 

ul. Łagiewnicka 54/46 91-463 Łódź
tel.: 722 002 420

 
 

 

 

© Copyright 2023 Mavicus Centrum Psychologiczno-Logopedyczne s.c.
Wszelkie prawa zastrzeżone