W ramach terapii psychologicznej oferujemy wsparcie dzieciom zmagającym się z trudnościami w wyrażaniu emocji, problemami z nauką, nadpobudliwością czy poważniejszymi trudnościami rozwojowymi. 

Nastolatkowie i młodzież także mogą liczyć na naszą pomoc. Rozumiemy, jak ważne są relacje społeczne w tym okresie życia, dlatego oferujemy wsparcie w przypadku lęków, smutku, problemów z wyrażaniem emocji czy zdiagnozowanych zaburzeń takich jak OCD czy depresja. 

Wspieramy również rodziców, którzy potrzebują podpowiedzi w celu zrozumienia rozwoju swoich dzieci. Oferujemy pomoc dla tych, którzy są zaniepokojeni postępami swojego dziecka, czy to w przedszkolu, czy w szkole, jak również dla tych, którzy są zmęczeni trudnościami w wychowaniu, takimi jak wybuchy złości czy lęki dziecięce.

POMAGAMY I WSPIERAMY

OFERUJEMY

konsultacje i porady

badania diagnostyczne

systematyczną terapię dzieci, młodzieży i dorosłych

terapię rodzinną, terapia par

wsparcie rodziny w sytuacji rozwodu, mediacje

DIAGNOZA

trudności i niepowodzeń szkolnych (w zakresie umiejętności czytania, pisania, liczenia)

dysleksji rozwojowej

nadpobudliwości psychoruchowej

zaburzeń opozycyjno-buntowniczych i zaburzeń zachowania

całościowych zaburzeń rozwojowych (autyzmu wczesnodziecięcego, zespołu Aspergera)

zaburzeń lękowych u dzieci, młodzieży i dorosłych

depresji

PIERWSZA WIZYTA U PSYCHOLOGA:

  • w przypadku młodszych dzieci (do 10 r.ż.) na pierwszą wizytę zapraszamy samych rodziców, w przypadku starszych – nastolatka i rodziców
  • należy zabrać ze sobą posiadaną dokumentację medyczną dziecka (książeczka zdrowia, wyniki badań np. słuchu, EEG), dotychczasową dokumentację psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, opinię wychowawczy przedszkola, szkoły itp.
  • na pierwszą wizytę z małym dzieckiem ulubioną maskotkę, zabawkę dziecka
Image
PSYCHOLOG 160.00

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA180.00

TERAPIA RODZINNA200.00

TERAPIA PAR200.00

Centrum Psychologiczno-Logopedyczne "Mavicus" s.c.

 
 

 

 

ul. Łagiewnicka 54/46 91-463 Łódź
tel.: 722 002 420

 
 

 

 

© Copyright 2023 Mavicus Centrum Psychologiczno-Logopedyczne s.c.
Wszelkie prawa zastrzeżone