Zaburzenia przetwarzania słuchowego oraz nadwrażliwość słuchowa to problemy, które mogą znacząco wpływać na codzienne funkcjonowanie i jakość życia. W naszym Centrum oferujemy specjalistyczną DIAGNOZĘ FUNKCJI SŁUCHOWYCH, która pozwala na precyzyjną ocenę różnych aspektów słyszenia. Wykorzystując nowoczesne narzędzia, takie jak audiometr MAICO33, tympanometr RESONANCE r16m czy Polski Pediatryczny Test Zdaniowy prof. Ozimka, jesteśmy w stanie dokładnie zdiagnozować problemy i określić ich źródło.

Dla osób z zaburzeniami funkcji słuchowych oraz nadwrażliwością słuchową przygotowaliśmy również zindywidualizowane TRENINGI SŁUCHOWE. Metody takie jak SAFE AND SOUND PROTOCOL prof. Porgesa, Metoda Indywidualnej Stymulacji słuchu Johansena (IAS), czy Słuchawki Tomatis® Infinite, umożliwiają dostosowanie procesu terapeutycznego do konkretnych potrzeb i możliwości pacjenta, niezależnie od wieku. 

Zaburzenia przetwarzania słuchowego
i nadwrażliwość słuchowa

Zapraszamy na DIAGNOZĘ FUNKCJI SŁUCHOWYCH, która obejmuje ocenę:

 • obwodowego układu słuchowego,
 • dynamiki słyszenia,
 • poziomu wyższych funkcji słuchowych
 • nadwrażliwości słuchowej

Do przeprowadzenia diagnozy wykorzystujemy:

 • audiometr MAICO33 [audiometria tonalna, audiometria mowy, ocena progu dyskomfortu słuchowego UCL]
 • audiometrię słowną, obrazkową dla małych lub niemówiących dzieci
 • tympanometr RESONANCE r16m [tympanometria, odruch z mięśnia strzemiączkowego, badanie drożności trąbki słuchowej ETF]
 • Polski Pediatryczny Test Zdaniowy prof. Ozimka – pozwala na badanie małych dzieci, także z opóźnionym rozwojem mowy o różnej etiologii
 • Testy oceniające poziom wyższych funkcji słuchowej amerykańskiej firmy AUDITEC™ INCORPORATED
 • Baterie testów Neuroflow ATSÒ
 • Autorskie próby kliniczne do oceny funkcji słuchowych u najmłodszych dzieci

Dla osób z zaburzeniami funkcji słuchowych i nadwrażliwością słuchową oferujemy w naszym Centrum pomoc w postaci doboru TRENINGÓW SŁUCHOWYCH dostosowanych do ich możliwości psychofizycznych, uzyskanych wyników badań i wieku.

SAFE AND SOUND PROTOCOL prof. Porgesa

Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena

Neuroflow
Aktywny Trening Słuchowy

Indywidualny Trening Słuchowy ITS Go Brain

System słuchawkowy Forbrain

Tradycyjny trening słuchowy

SAS Neuroakustyczny Trening Mózgu

Jak przygotować się na pierwszą wizytę?

 • książeczkę zdrowia dziecka,

 • posiadaną dokumentację medyczną (wyniki badań słuchu, EEG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, wypisy ze szpitala),

 • dotychczasową dokumentację psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, opinię wychowawczy przedszkola, szkoły itp.

 • buty na zmianę dla dziecka

 • ulubioną zabawkę, maskotkę dziecka

Pomocne będzie wydrukowanie i przyniesienie wypełnionych kwestionariuszy:

Prosimy również o zapoznanie się z Regulaminem Centrum „Mavicus” s.c.

Image

Centrum Psychologiczno-Logopedyczne "Mavicus" s.c.

 
 

 

 

ul. Łagiewnicka 54/46 91-463 Łódź
tel.: 722 002 420

 
 

 

 

© Copyright 2023 Mavicus Centrum Psychologiczno-Logopedyczne s.c.
Wszelkie prawa zastrzeżone